Cum se dau tunurile imobiliare la PNL: Clădire de patrimoniu, trecută fraudulos în proprietatea candidatului liberal la Primăria Focșani, afaceristul Valentin Resmeriță

Publicat:

Distribuie articolul:

O clădire superbă de patrimoniu, în suprafață de aproape 3.000 mp, situată în municipiul Focșani, a trecut, cu susținerea liberalilor din Consiliul Local Focșani, în proprietatea companiei S.C. Metale International SRL, administrate de nimeni altul decât candidatul PNL Focșani pentru funcția de primar al orașului, Valentin Resmeriță. Se continuă astfel o “tradiție”locală, prin care patrimoniul devine proprietatea afacerilor de casă ale PNL, căci înainte ca această clădire de patrimoniu să ajungă la candidatul partidului galben ea fusese deja introdusă în palmaresul proprietăților firmei Diversis SA, controlată de Ștefan Krasovschi, cumnatul lui Nini Săpunaru, secretar de stat pentru Relația cu Parlamentul.

Clădirea de patrimoniu la care facem referire a fost în urmă cu un secol locul în care funcționa o școală comercială din Focșani, fiind listată în catalogul monumentelor istorice cu cod VN-II-m-B-06412 sub denumirea de  „Şcoala Comercială”.  

Și, în loc ca administrația locală să privească cu grijă asupra unei clădiri istorice, cu dorința de a o reabilita și de a o conserva, pentru păstrarea memoriei acelor timpuri, grija ei fundamentală a fost aceea de a o oferi cadou, în mod fraudulos, afacerilor de casă ale PNL. Astfel, un teren în suprafață de 2449 mp a fost trecut prin fraudă din proprietatea Municipiului Focșani în proprietatea SC DIVERSIS SA  și ulterior în proprietatea  SC METALE INTERNAȚIONAL SA, iar alți 2901 mp sunt vizați în același mod.

Ca să fie totul mai simplu de explicat, aruncăm o privire în documente și astfel constatăm că sunt mulți ani de când autoritatea locală nu și-a manifestat în niciun fel dorința de a conserva un bun de patrimoniu de dimensiuni uriașe, deși avea întâietate la cumpărarea unui imobil de patrimoniu.

În mod straniu, în 2019, când s-a pus problema preluării de către comunitate a clădirii, Consiliul Judeţean Vrancea, condus la acea vreme de Marian Oprişan, cu o largă majoritate PSD, a refuzat să-şi exercite dreptul de preemţiune. Și astfel clădirea a revenit în vizorul afaceriștilor liberali din Focșani.

O istorie a actelor false

În 1985, prin Decizia Consiliului Popular Vrancea nr. 279/ 1985, imobilul situat în strada Cotești nr. 17, compus din clădire școală, magazie, beci, gard din scândură, gard din beton și teren curte, în suprafață de 4.500 mp, a fost transmis ca fond fix din administrarea operativă a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, în administrarea operativă a Întreprinderii Județene de Gospodărie Comunală și Locativă Vrancea.

”Scoala Comercială”  a intrat astfel în proprietate privată, în patrimoniul SC DIVERSIS SA prin privatizare , ca urmare a aplicării Legii nr. 15/ 07.08.1990 privind  reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

În privința SC DIVERSIS SA trebuie să specificăm faptul că aceasta, alături de alte 4 societăți comerciale (EXPO-ART SA, VESTI-RO SA, UNIREA SA și MOBILĂ și TAPIȚERIE SA) a luat ființă prin reorganizarea Întreprinderii Județene de Producție și Prestări Servicii Vrancea având la bază Decizia nr. 447/ 14.12.1990, Prefectura Județului Vrancea.

În anul 1991, imobilele clădiri au trecut în patrimoniul societăților nou înființate, potrivit Protocolului nr. 816/ 22.02.1991 și a Balanței mijloacelor fixe anexate protocolului.

În anul 1999, Consiliul Județean Vrancea a emis Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 0018/ 20.12.1999. În baza acestui certificatul DIVERSIS SA, cu sediul social în Str. Cotești nr. 17, dobândea 2.227 mp teren în proprietate exclusivă  și 222 mp în cotă parte indiviză.

Potrivit anexei la certificat, terenul era situat în următoarele locații:

LocațiaTotal suprafațăProprietate exclusivăCotă parte indiviză
parterul blocului din Str. Mare a Unirii nr. 33 magazin și atelier croitorie32 mp5 mp27
parterul blocului din Str. Cuza Vodă nr. 5-7 – atelier croitorie, magazin, reparații încălțăminte103 mp8 mp95 mp
subsolul Policlinicii nr. 2 din Str. Mareșal Antonescu nr. 20 – spălătorie și curățătorie chimică138 mp38 mp100
Str. Cuza Vodă nr. 46 – atelier auto2.176 mp2.176 mp
TOTAL2.449 mp2.227 mp222 mp

În anul 2000 , DIVERSIS SA a depus La OCPI VRANCEA documentația în vederea intabulării dreptului de proprietate pentru cele 4 locații pentru care se emisese în fapt Certificatul nr. 0018/ 20.12.1999, (fiind deschise CF 4343/ 2000, CF 4344/2000, CF 2781/2000, CF 3569/2000, CF 4342/2000), imobilele fiind vandute ulterior de către proprietar.

Așadar, DIVERSIS SA nu a deținut niciodată terenul din Strada Cotești nr. 17, aferent clădirii ”Școala Comercială” pe care o avea în patrimoniu, acesta aflându-se de drept în proprietatea privată a Municipiului Focșani.

În anul 2023, METALE INTERNAȚIONAL SRL formulează către OCPI VRANCEA cerere de intabulare a cotei părți indivize de 222 mp teren,  din terenul în suprafață de 368 mp, înscris în CF nr. 68515 a UAT Municipiul Focsani, invocând tot Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 0018/ 20.12.1999.

În anul 2024, luând cunoștință de aceste demersuri, în vederea apărării dreptului tabular asupra terenului în suprafață de 368 mp, înscris în CF nr. 68515, Primăria Municipiului Focșani a solicitat Consiliului Județean Vrancea, organul emitent al Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 0018/ 20.12.1999, documentele ce au stat la baza emiterii acestui act, descoperindu-se astfel că acest Certificat privește ALTE suprafețe decât cele din Strada Cotești nr. 17.

OCPI VRANCEA a comunicat documentația solicitată în vederea clarificării situației tabulare, din analiza căreia a rezultat faptul că Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 0018/ 20.12.1999, emis de Consiliul Județean Vrancea pentru titularul DIVERSIS SA, a stat la baza înscrierii dreptului de proprietate pentru următoarele terenuri, pozitionate în  următoarele locații distincte (Str Mare a Unirii nr. 33,  Str Cuza Vodă nr. 5-7, Str Mareșal Antonescu nr. 20, Str Cuza Vodă nr. 46 Focșani) :

LocațiaTotal suprafațăCarte funciară
parterul blocului din Str. Mare a Unirii nr. 33 magazin și atelier croitorie32 mpCF 4343/ 2000
parterul blocului din Str. Cuza Vodă nr. 5-7 – atelier croitorie, magazin, reparații încălțăminte103 mpCF 4344/ 2000
subsolul Policlinicii nr. 2 din Str. Mareșal Antonescu nr. 20 – spălătorie și curățătorie chimică138 mpCF 2781/ 2000
Str. Cuza Vodă nr. 46 – atelier auto2.176 mpCF 3569/ 2000 CF 4342/ 2000
Str. Cotești nr. 172.449 mpCF 64448/ 2018
TOTAL4.898 mp 

Prin urmare, analizând documentația, a rezultat  faptul că  Certificatul nr. 0018/ 1999 care atestă dreptul de proprietate  pentru suprafața de 2.449 mp (loturi amplasate în locațiile mai sus indicate), a fost utilizat până în prezent pentru înscrierea a 4.898 mp teren, cu afectarea proprietății Municipiului Focșani și stă în continuare la baza unor noi revendicări.

Cronologia unui joc fraudulos

În anul 2017, după ce s-a declanșat procedura de lichidare, s-au depus toate eforturile necesare pentru ca terenul în suprafață de 2.449 mp pe de pe strada Cotești, care aparține de drept municipiului Focșani, să fie trecut în proprietate privată și apoi vândut odată cu clădirea.

Drept urmare, un an mai târziu, compania Diversis SA, prin lichidatorul judiciar Asist Cont SRL, a utilizat documentația Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu nr. 0018/20.12.1999 pentru intabularea ilegală a unui drept de proprietate asupra imobilului și terenului ce aparțineau de facto comunității locale. Asta nu ar fi fost posibil fără o interpretare “eronată” a anexelor la Certificat și a propriilor evidențe de către OCPI Vrancea, care a înscris în 2018 dreptul de proprietate asupra terenului menționat.

Această procedură de “comasare” a celor  4 loturi cu amplasamente distincte     într-un lot unic  ce totalizează suprafața de 2449 mp și  amplasarea  acestuia în mod scriptic la adresa unde  se află  cladirea din Str Cotești nr. 17 Focsani,  a avut ca efect diminuarea frauduloasă a proprietății publice a Municipiului Focșani în favoarea intereselor financiare și imobiliare ale DIVERSIS SA.

În dosarul de faliment nr. 847/91/2016, aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, la licitația organizată de lichidatorul judiciar ASIST CONT SPRL, SC METALE INTERNATIONAL SRL a adjudecat printre altele, imobilul din Str. Cotești nr. 17 cu tot cu suprafața de 2.449 mp. teren.

Cel mai important aspect este cel cu privire la natura juridică a imobilului supus vânzării și anume faptul că proprietatea imobiliară este înscrisă în lista monumentelor istorice sub denumirea de „Școala comercială” cod LMI VN-II-m-B-06412,  MOTIV PENTRU CARE PENTRU A  PUTEA FI VANDUTĂ  ERA  ABSOLUT NECESARĂ  RESPECTAREA PROCEDURII PREVĂZUTĂ DE LEGEA nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Consiliul Judetean Vrancea și Consiliul Local Focsani trebuia să își exprime optiunea cu privire la dreptul de preemțiune anterior vânzării din data de 08.10.2021).

 Având în vedere că asupra dreptului de preempțiune Consiliul Județean Vrancea s-a pronunțat abia în data de 21 octombrie 2021, iar Consiliul Local Focșani în data de 25 noiembrie 2021, este cât se poate de clar că procedura legală a fost încălcată flagrant de către lichidatorul judiciar în favoarea adjudecătorului METALE INTERNAȚIONAL SRL, cu care s-a perfectat transferul de proprietate.

În ședința Consiliului Local Focșani din 25.11.2021, Primarul Municipiului Focșani a supus dezbaterii proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune, depunând referatul de necesitate Nr.115129/19.11.2021 privind exercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea imobilului-monument istoric “ Școala Comercială”, cod VN-II-m-B-06412 din Focșani, Strada Cotești nr.17, T111, P5836, CF 64448 aflat în proprietatea Societății DIVERSIS SA Focșani, reprezentată de ASIST CONT SPRL motivând necesitatea achiziționării acestei construcții.

“Unde sunt documentele?”

De altfel, întreaga dezbatere ce reiese din procesul verbal al ședinței e de-a dreptul spumoasă:

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dacă îmi  permiteți doamna președinte, că doamna viceprimar se erijează în avocatul diavolului și deja se concretizează și se conturează din punct de vedere penal, un grup infracțional care dorește să dea un tun imobiliar în municipiul Focșani încălcând flagrant toate legile cu privire la valorificarea unor bunuri, unor clădiri, de factură de monument istoric. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați vă anunț că deja această vânzare a avut loc încălcând flagrant legea. Actul de vânzare cumpărare întocmit de lichidator în speță Asist Cont SPRL, datează din 08.10. Conform legii, aceste documente de exercitare sau de neexercitare a dreptului de preemțiune trebuiau să fie emise înaintea întocmirii actului de vânzare-cumpărare de către lichidator. Vă aduc la cunoștință că de fiecare dată unitățile noastre de învățământ solicită spații. Nu fac nicio o afacere imobiliară, dacă considerați că este o afacere imobiliară să cumperi o clădire de 312, scuze 3.213 mp la un preț de 270.000 euro cu o suprafață de 5.400 mp din care 2.900 sunt în proprietatea Primăriei și pe care aceeași domni care se constituie în grup infracțional organizat, pe care dumneavoastră doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu îi apărați…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „pentru cine militați? Pentru banii cui militați acum? Pentru buzunarul cui? Că nu pentru al cetățenilor municipiului Focșani…”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „.. nu v- am…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „…sa vă fie rușine, dumneavoastră nu  aveți dreptul …”

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rugăm să nu vă băgați peste domnul Primar, lăsați-l să vorbească…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „…nu aveți voie să aduceți pe ordinea de zi un asemenea proiect atâta timp, cât ați spus mai devreme că este vândut. Dumneavoastră nu v-ați exercitat dreptul de preemțiune 15 zile…”

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar, vă rog să respectați Regulamentul …”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „…a fost vândut ilegal…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „…singurul…”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „… dacă îmi permiteți …”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „nu vă permit pentru că mințiți focșănenii așa cum o faceți de fiecare dată… nu vă permit…”

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar, vă rog să respectați Regulamentul de ședință …”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „…unde sunt documentele?… poziția Consiliului Local…? Unde sunt documentele?”

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „doamna președinte de ședință vă rog să luați atitudine.”

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar vă rog frumos…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „unde sunt documentele de ce nu le-ați pus în spatele proiectului de hotărâre?”

Domnul consilier Mihai Nedelcu „opriți-i microfonul vă rog frumos…”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „… așa a făcut Elena Ceaușescu înainte de a fi împușcată… nu e nicio problemă.”

Domnul consilier Mihai Nedelcu „opriți-i microfonul vă rog frumos…”

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să respectați Regulamentul și să adoptați un limbaj civilizat și disciplinat…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „vedeți că sunteți înregistrat domnule Primar, ca să știți…”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aveți aceeași atitudine ca cei care sunt disperați de cauză…”

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog frumos domnule Primar…”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „…pierd tunuri imobiliare…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „…dumneavoastră sunteți disperat

de cauză, că nu dați tun imobiliar, ca sunteți, că sunteți în fața acestor domni, vreți să spun mai mult? Sau cred că este mai bine să-și facă organele treaba…”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnă, îmi pare rău, habar nu aveți…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „cred că dumneavoastră nu știți pe ce lume trăiți și vă bateți joc de buzunarul focșănenilor…”

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „…nu cred că ne batem joc…”

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „de ce nu ați pus în spatele proiectului de hotărâre toate informațiile …”

Ei bine, la momentul acela, proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune a fost respins cu votul liberalilor din consiliu, imobilul și terenul de 2449 mp trecând în proprietatea S.C. Metale International SRL.

În raportul lichidatorului nr. 12010/ 14.10.2021 publicat în BPI nr. 17547/ 19.10.2021 și în procesul verbal de licitație nr. 12009/ 08.10.2021 este menționat faptul că activul aparținând debitoarei DIVERSIS SA este compus din: teren în suprafață de 2449 mp, C1 – constructie S+P+1, Sc=1454 mp și C2 Magazie Metalica P, Sc=659 mp, situată în Focsani, Str. Cotesti nr. 17, jud. Vrancea, construcție edificată pe terenul în suprafață totală de 2.901 mp (chestiune neadevărată, după cum s-a arătat mai sus) , teren intrat în patrimoniul societății prin reorganizarea IJPIPS VRANCEA, în baza Deciziei nr. 447/ 14.12.1990 a Prefecturii Vrancea.

În fapt, vânzarea suprafeței de teren de 2901 mp s-a făcut în mod ILEGAL, întrucât NU FĂCEA PARTE DIN PATRIMONIUL SC DIVERSIS SA, chiar administratorul judiciar a menționat în raportul său publicat în BPI 17547/19.10.2021 că TERENUL FACE OBIECTUL DOSARULUI  CIVIL 5190/231/2021 al Judecătoriei Focșani, cauză în curs de soluționare și la această dată,  având ca obiect  constatare uzucapiune.

Iar demersurile pentru însușirea ilegală a acestui teren au continuat. Astfel, în 2021, pentru a lua întregul teren ce aparține de drept municipiului Focșani de pe strada Cotești, nr 17, firma DIVERSIS SA, prin lichidatorul judiciar, a formulat acțiune în constatarea dreptului de proprietate invocând uzucapiunea de 30 ani pentru o suprafață de 2901 mp (suplimentară suprafeței de  2.449 mp deja dobândite în mod fraudulos).  Acțiunea ce face obiectul dosarului nr. 5190/231/2021, este motivată pe faptul că pe terenul aparținând Municipiului Focșani se afla o magazie de 652 mp care a aparținut SC DIVERSIS SA.

Așadar, lichidatorul, printr-o inserare ”eronată” în actele de  lichidare a suprafeței de 2901 mp teren, pentru care DIVERSIS SA a plătit la Primăria Focșani în mod  neîntrerupt taxa de folosință, a creat premisele trecerii in proprietate privată, pe lângă suprafata de 2449 mp și a restului de teren în suprafață de 2901 mp deținut de Municipiul Focșani la adresa Cotești nr. 17.

Oportunitatea insolvenței

La începutul lunii aprilie a anului 2016, Primăria Focșani a solicitat insolvența S.C. Diversis pentru o datorie de 51.394 lei, datorie rezultată din acumularea penalităților la un titlu executoriu din 2013. Un an mai târziu era deschisă procedura falimentului S.C. Diversis și tot atunci s-a decis vânzarea clădirii la licitație, pe baza unei evaluări efectuate de o firmă specializată.

Potrivit raportului  lichidatorului judiciar, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16214 din 30 septembrie 2021, au fost stabilite licitații pentru datele de 22.10.2021, 29.10.2021 și pentru data de 05.11.2021, orele 14:30. Data de 08.10.2021, când a fost încheiat procesul verbal de adjudecare a imobilului nu a fost cuprinsă în niciun raport și nici nu s-a asigurat publicitatea acestei licitații, nepublicându-se în niciun ziar local, nicidecum 2 ziare locale, așa cum ar fi trebuit, conform regulamentului de vânzare.

Și așa intră în scenă Metale International SRL, firma actualului candidat la Primăria Focșani, singurul ofertant la licitația organizată pe 8 octombrie 2021, firmă ce a depus cauțiunea în cuantum de 10% din prețul de pornire la licitație, respectiv 136.422 lei, conform OP din data de 06.10.2021.

Practic, această vânzare a încălcat dreptul de preempțiune al Municipiului Focșani, vânzarea  realizându-se în frauda intereselor Municipiului Focsani anterior notificării, frauda fiind săvarșită atât de către Diversis prin lichidator, dar si de notarul care a dispus perfectarea acestui contract în favoarea cumpăratorului SC METALE INTERNAȚIONAL SRL, fără a analiza mai înainte dacă, în raport de regimul acestui imobil, procedura  exercitării dreptului de preempțiune a  fost sau nu parcursă.

În anul 2022, prin Contractul de vânzare cumpărare de drepturi litigioase, autentificat sub nr. 244 din 18.04.2022 de către BPN SAVA ELISA MELANY, METALE INTERNAȚIONAL SRL a cumpărat de la SC DIVERSIS SA prin lichidator drepturile litigioase ce fac obiectul dosarului nr. 5190/231/2021, prețul acestei vânzări fiind de 30.000 lei (deși terenul în litigiu fusese evaluat de către lichidator la suma de 245.000 lei).

Și mai interesant e faptul că suma aceea rizibilă pentru achiziția unei astfel de proprietăți a fost repartizată acționarilor Diversis, după cum se arată în raportul 12341/17.03.2022, nu pentru plata creditorilor.

În luna martie a anului 2022, deși societatea Diversis SA se afla în procedură de lichidare, Ștefan Krasovschi, având atunci funcția de ministru consilier la Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, acționar cu 91,44% din acțiuni la S.C. Diversis, vinde către Metale International, deci către Valentin Resmeriță, pachetul de acțiuni în valoare de 707.000 RON, deși aceste acțiuni valorau la data de 03.03.2022, conform declarației proprietarului, 381.533 RON. Aceste tranzacții se petreceau, deci, în plină procedură de lichidare.

Valentin Resmeriță, candidatul PNL la Primăria Focșani

Înțelegem, practic, că deși primarul Focșaniului depusese toate eforturile pentru a exercita dreptul de preemțiune asupra acestui imobil de patrimoniu, lichidatorul și compania actualului candidat al PNL la Primăria Focșani au trecut peste lege și au achiziționat imobilul la un preț derizoriu.

Această tranzacție nu este înscrisă la Registrul Comerțului, firma DIVERSIS SA fiind radiată după 40 de zile de la transferul acțiunilor către SC METALE INTERNAȚIONAL, în data de 10.05.2022.

Informațiile de mai sus sunt identificabile în declaratiile de avere ale acționarului vânzător Krasovschi S. Murea Ștefan.

Ștefan Krasovschi, sursă foto: X

Tot în declarațiile de avere se văd și raporturile de prietenie și subordonările de partid.

Nini Săpunaru, în declarația de avere rectificativă depusă la numirea în funcția de Secretar de Sat la Secretariatul General al Guvernului, declara în data de 13.06.2023, că a împrumutat de la Krasovschi Ștefan suma de 350.000 RON cu termen de restituire anul 2047. Din declarație rezultă că tot de la familia Krasovschi  (Georgeta), Săpunaru Camelia împrumută 50.000 RON, cu termen de restituire tot anul 2047.

Legăturile dintre personaje, atât la nivel personal, cât și financiar, sunt vizibile cu ochiul liber. Mai mult, felul în care o clădire de patrimoniu ajunge în proprietatea unor afaceriști locali, prin aranjamente și calcule foarte complicate, dar eficiente, arată calculele sistemului în toată splendoarea lor.

Dacă administratorul S.C. Metale International SRL, Valentin Resmeriță, a fost favorizat în obținerea unei clădiri de patrimoniu ajunse în mod fraudulos din proprietatea publică în proprietate privată, atunci e de gândit dacă, în calitate de primar al orașului Focșani n-ar avea interese din aceeași categorie. Și dacă nu și-ar trece orașul întreg în proprietatea firmelor de casă ale PNL.   

Website | Mai multe articole

Jurnalist de investigație, cu o activitate jurnalistică bogată. Mediafax, G4Media, Europa FM, Realitatea.net sunt doar câteva dintre publicațiile cu care a colaborat de-a lungul vremii. A absolvit programul de cercetare și investigație "Edward R. Murrow" în Statele Unite ale Americii, în cadrul Poynter Institute din Florida. A fost premiată în cadrul Galei Superscrieri în anul 2019, obținând premiul din cadrul secțiunii "Presă Locală". Premiată de Ambasada SUA în cadrul evenimentului "Romanian Women of Courage" în anul 2019. Carmen este și scriitor, având până în prezent cinci romane publicate, cea mai recentă apariție editorială a sa fiind cartea "Cei care nu mint".

SUSȚINE PROIECTUL MEDIAQUALITY.RO

JURNALISM INDEPENDENT ȘI DE CALITATE

ASOCIAȚIA PRESĂ PE BUNE: ANCHETE ȘI INVESTIGAȚII

Cont donații: RO19BRDE350SV52123463500 B.R.D. - G.S.G., Cod SWIFT: BRDEROBU

Donează prin paypal icon

Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului MediaQuality.ro

Distribuie articolul:

Carmen Dumitrescu
Carmen Dumitrescuhttps://www.mediaquality.ro
Jurnalist de investigație, cu o activitate jurnalistică bogată. Mediafax, G4Media, Europa FM, Realitatea.net sunt doar câteva dintre publicațiile cu care a colaborat de-a lungul vremii. A absolvit programul de cercetare și investigație "Edward R. Murrow" în Statele Unite ale Americii, în cadrul Poynter Institute din Florida. A fost premiată în cadrul Galei Superscrieri în anul 2019, obținând premiul din cadrul secțiunii "Presă Locală". Premiată de Ambasada SUA în cadrul evenimentului "Romanian Women of Courage" în anul 2019. Carmen este și scriitor, având până în prezent cinci romane publicate, cea mai recentă apariție editorială a sa fiind cartea "Cei care nu mint".

1 COMENTARIU

  1. […] Această vânzare a încălcat dreptul de preempțiune al Municipiului Focșani, vânzarea  realizându-se în frauda intereselor Municipiului Focsani anterior notificării, frauda fiind săvarșită atât de către Diversis prin lichidator, dar si de notarul care a dispus perfectarea acestui contract în favoarea cumpăratorului SC METALE INTERNAȚIONAL SRL, fără a analiza mai înainte dacă, în raport de regimul acestui imobil, procedura  exercitării dreptului de preempțiune a  fost sau nu parcursă, notează sursa citată. […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

Cele mai noi articole

O pisică a încercat să salveze cea mai plictisitoare campanie electorală

Încercând să nu gafeze, politicienii le-au oferit cetățenilor o campanie plictisitoare, lipsită de dezbateri. Vă prezentăm cele mai importante momente ale războiului politic din...

Cine vrei să te reprezinte în Parlamentul European? O comparație între candidații principalelor partide (P)

Alianța Dreapta Unită are cei mai buni candidați pentru Parlamentul European – singura echipă care poate garanta că modernizarea României și apartenența noastră la Uniunea Europeană...

Peste 1 milion de oameni au interacționat cu cele 200 de evenimente ale Romanian Creative Week 2024. Premieră națională: un moment de Realitate Augumentată,...

Peste 1 milion de oameni au interacționat cu cele peste 200 de evenimente ale Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor...

Zeci de tineri designeri, la RFW Forum: dezbatere cu experți în domeniu despre proprietatea intelectuală în industria modei

Invitați de marcă și personalități din industriile creative au participat sâmbătă la RFW Forum, conferința care a adus în centrul discuțiilor subiecte relevante legate...

Povești „body positivity” impresionante pe podiumul Romanian Fashion Week. Designerul Ioana Ciolacu: „Dacă producem modă numai pentru femeile cu dimensiuni ideale, majoritatea oamenilor normali...

Romanian Fashion Week continuă la Iași cu show-uri spectaculoase și colecții care trezesc idealuri și conturează trenduri noi în moda din România. A doua...

New Media District, cel mai mare show de arte vizuale din țară, a debutat la Iași cu un spectacol de lumini și video mapping

New Media District, cel mai așteptat show de arte vizuale din România, a adus în capitala Moldovei nu mai puțin de 40 de instalații...

Articole asemănătoare

Cum facem ca ANAF și cetățeanul-contribuabil să fie egali

Sigur ai vrea ca și statul să aibă exact aceleași obligații ca și tine. Sigur ți se pare...

O pisică a încercat să salveze cea mai plictisitoare campanie electorală

Încercând să nu gafeze, politicienii le-au oferit cetățenilor o campanie plictisitoare, lipsită de dezbateri. Vă prezentăm cele mai...

Cine vrei să te reprezinte în Parlamentul European? O comparație între candidații principalelor partide (P)

Alianța Dreapta Unită are cei mai buni candidați pentru Parlamentul European – singura echipă care poate garanta că...